Pieśni - 02.11.2014

Jezus daje nam zbawienie

 
1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.
 
Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj,
sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
 
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.
 

Bóg tak umiłował świat

 
Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał.
O, o Jezus...
 

Pan jest Pasterzem moim

 
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
 

Dobry Jezu, a nasz Panie

 
Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.