Pieśni - 30 Niedziela Zwykła

Jeden jest tylko Pan

 
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu. Bogu oddajmy cześć.
 

Jest na świecie miłość

 
1. Jest na świecie miłość, której imię srebrzystym
promieniem objęło ziemię.
Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
a przy tobie Ona zjawi się.
 
Ref. Matka z radością poda dłoń,
Gdy powiesz: Mario, w Tobie ufność mam.
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy.
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił.
 
2. Jest w Niej tyle ciepła, a w spojrzeniu Jej dobroć
i troska matczyna gości.
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
i jak dziecko powiedz: Kocham Cię!
 

Wznoszę ręce me wzwyż

 
Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi.
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę. /x2
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? /3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały. /3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Kościołem
Rodziną