Pieśni - 29 Niedziela Zwykła

Wiele jest serc

 
Ref. Wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
Wiele jest serc, które czekają wciąż.
 
1. Napełnij serce swoje, tym kosztownym nasieniem,
A zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi.
 
2. Sam zobaczysz, że Bóg poprowadzi cię do ludzi,
Których będziesz mógł zaprowadzić do Chrystusa.
 

Zobaczcie, jak wielką miłość

 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam,
byśmy dziećmi Boga mogli być.
 

Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie

 
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższym jest Królem nad całą ziemią.
Śpiewajcie, wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi.
 

Jak paciorki różańca

 
Ref. Jak paciorki różańca przesuwają się chwile,
nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec,
Święta Panno Maryjo, pełna łaski!
 
1. My także mamy małe zwiastowania.
My też czekamy Twego nawiedzenia.
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy.
W tajemnicach radosnych módl się za nami!
 
2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi.
I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami.
W tajemnicach bolesnych módl się za nami!
 
3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie.
Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy.
W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!