Pieśni - 27 Niedziela Zwykła

Jest na świecie miłość

 
Jest na świecie miłość,
Której imię srebrzystym
Promieniem objęło ziemię.
Gdy ci będzie smutno, imię to wypowiedz,
A przy tobie Ona zjawi się.
 
Matka z radością poda dłoń,
Gdy powiesz: Matko w Tobie ufność mam,
Kiedy jesteś przy mnie, znika ból i w oczach łzy.
Pragnę z Tobą być, Ty dodaj sił.
 
Jest w Niej tyle ciepła,
A w spojrzeniu Jej dobroć
I troska matczyna gości.
Otwórz serce swoje, schowaj Ją głęboko
I jak dziecko powiedz: Kocham Cię.
 

Wciąż przede mną na rosie

 
Ref.
Wciąż przede mną na rosie Franciszka ślady bose,
tak nie dawno obok mego życia przeszedł.
Tańczył, chociaż nic nie miał i klaskała w takt ziemia
i tak pragnął, abym w radość jego wierzył.
 
Raz się w nocy przyśniła
Franciszkowi ta miłość,
miłość przez "M" duże pisana.
Nie namyślał się długo,
kto jest Panem, kto sługą,
dla niej wszystko rzucił od zaraz.
 
Niespokojny Franciszek znalazł w sobie tę ciszę,
w której serce modlitwą biło. A gdy krzyż w drodze spotkał,
to uklęknął bez słowa i do krzyża przybił swą miłość.
 
A gdy zakon się tworzył, Ewangelię przełożył
braciom w dobre dłonie i serca. Pokój wokół rozsiewał,
a świat cały mu śpiewał, szedł do nieba z Bożym szaleństwem.
 

Bóg jest tu

 
Bóg jest tu, Bóg jest tam.
Bóg jest w każdym z nas i w sercu Go mam.
Światłem jest, w ciemną noc
i w modlitwie mej słyszę Jego głos.
Bóg jest tu, dobry jest,
W każdy czas.
 

Jak paciorki różańca

 
Ref.:
Jak paciorki różańca przesuwają się chwile, nasze smutki, radości i blaski.
A ty Bogu je zanieś połączone w różaniec, Święta Panno Maryjo, pełna łaski!
 
1. My także mamy małe zwiastowania. My też czekamy Twego nawiedzenia.
My też Jezusa z drżeniem serc szukamy. W tajemnicach radosnych módl się za nami!
 
2. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi. I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi.
Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami. W tajemnicach bolesnych módl się za nami!
 
3. My także mamy swą Ojczyznę w niebie. Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie.
Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy. W tajemnicach chwalebnych módl się za nami!