Pieśni - Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty

 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.
 
2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest. 
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą swą do naszych serc.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.
 

Sekwencja - Przybądź Duchu Święty

 
Przybądź Duchu Święty, Spuść z niebiosów wzięty,
Światła Twego strumień. Przyjdź Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich, Przyjdź Światłości sumień.
O najmilszy z Gości, słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie. W pracy Tyś ochłodą
W skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie.
Światłości najświętsza, Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze! Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia? Jeno cierń i nędza.
Obmyj, co nie święte, Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę! Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde, Prowadź zabłąkane.
Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary. Daj zasługę  męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa. Daj szczęście bez miary.
 

Kiedyś o Jezu

 
1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia Swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię; Do Serca Swego przytul i mnie.
 
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże. W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim!
 
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, za to Cię kochać na wieki chcę.
 

W moim sercu mieszka Bóg

 
W moim sercu mieszka Bóg,
a Jego flagą radość jest.
Podniosę flagę wysoko, wysoko.
Niech pozna, pozna cały świat.
Niech wszyscy ludzie zobaczą, zobaczą.
Niech pozna, pozna cały świat.