Pieśni - 5 Niedziela Wielkanocna

Zwycięzca śmierci

 
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
na cud Jonasza - Alleluja!
 
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
„Patrzcie - tak mówi - grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał". Alleluja!
 
3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość. Alleluja!
 

Niechaj z nami będzie Pan

 
1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja!
Niech obroną będzie nam, alleluja!
 
2. Jego Słowo zawsze trwa
wieczną prawdę w sobie ma
 
3. Chcemy zgłębiać Słowa treść
braciom je radośnie nieść
 
4. Chcemy nim na co dzień żyć
i w przyjaźni z Bogiem być
 
5. Źródło życia, Panie nasz
Ty nam wieczne życie dasz
 
6. Prowadź wśród zawiłych dróg
w Trójcy Świętej Jeden Bóg
 

Zmartwychwstał Pan

 
Ref.: Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
 
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
 
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć,
nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
 
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
 

A pokój niech będzie z wami

 
Hevenu shalom alechem (3x)
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem.
A pokój niech będzie z wami (3x)
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem.