Pieśni - 4 Niedziela Wielkanocna

O Panie, Tyś moim Pasterzem

 
1. O Panie Tyś moim Pasterzem,
tak dobrym, że nic mi nie braknie,
do źródeł wód żywych mnie wiedziesz,
prostymi ścieżkami prowadzisz.
 
Ref. Pasterzem moim jest Pan
i nie brak mi niczego.
 
2. Choć idę przez ciemną dolinę,
niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie
w obronie mej stanąć gotowy.
 
3. Do stołu swojego zaprasza,
na oczach mych wrogów to czyni,
olejkiem mą głowę namaszcza,
a kielich napełnia obficie.
 
4. Twa łaska i dobroć podąża,
w ślad za mną po dzień mój ostatni,
aż dotrę o Panie do domu,
by z Tobą zamieszkać na zawsze.
 

Pan jest Pasterzem moim

 
Pan jest pasterzem moim,
niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie,
nad wody spokojne prowadzi mnie.
 

Jezus zwyciężył

 
Jezus zwyciężył - to wykonało się. Szatan pokonany,
Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy
Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.
 

Zmartwychwstał Pan

 
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
 
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
 
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć,
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
 
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!