Pieśni - Niedziela Palmowa

Wjeżdża Król nasz

 
1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
 
Ref. Hosanna, hosanna Synowi Bożemu,
Hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
 
2. Dziatki róże, palmy, ziele sypią Mu pod nogi,
Wdzięczne matki płaszcze ścielą; jedzie Chrystus drogi.
 
3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije.
 
4. Brzmi: Hosanna! Witaj Zbawco! Wnijdź Błogosławiony!
W imię Pańskie wchodzisz do nas! - brzmi na wszystkie strony.
 
5. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
Przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.
 
6. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie.
 

Golgoto, Golgoto

 
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.
 
Ref. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
 
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
Ja widzę Cię, Jezu mój, tam. Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win.
 
3. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień.
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win, uwolnił mnie z nich Boży Syn.
 

Ta Krew

 
Ta Krew z grzechu obmywa nas. Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew, Jego Krew, święta Krew z Golgoty.
 

Ludu, mój ludu

 
Ref. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
 
1. Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
2. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.
3. Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, a tyś mnie octem poił, swego Pana.
4. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, a tyś mnie wydał na ubiczowanie.
5. Jam faraona dał w obłęd bałwanów, a tyś mnie wydał książętom kapłanów.
6. Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.
7. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.
8. Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś mi odpłacił policzkowaniami.
9. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś mnie poił goryczą żółciową.
10. Jam dał, że zbici Chanaan królowie, a ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie.
11. Jam dał ci berło Judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę.