Pieśni - 4 Niedziela Wielkiego Postu

Ludu, mój ludu

 
1. Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym zawinił?
Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
2. Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący.
3. Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, a tyś mnie octem poił, swego Pana.
4. Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, a tyś mnie wydał na ubiczowanie.
5. Jam faraona dał w obłęd bałwanów, a tyś mnie wydał książętom kapłanów.
6. Morzem otworzył, byś szedł suchą nogą, a tyś mi włócznią bok otworzył srogą.
7. Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku.
8. Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś mi odpłacił policzkowaniami.
9. Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś mnie poił goryczą żółciową.
10. Jam dał, że zbici Chanaan królowie, a ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie.
11. Jam dał ci berło Judzie powierzone, a tyś mi wtłoczył cierniową koronę.
12. Jam cię wywyższył między narodami, tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami.
 

Golgoto, Golgoto

 
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad, w tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach, gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.
 
Ref. To nie gwoździe Cię przybiły ,lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
 
2. Golgoto...
Ja widzę Cię, Jezu mój, tam. Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam, uwolnić mnie z grzechów i win.
 
3. Golgoto...
Wspominam tak często ten dzień, Golgotę i słodki jej cień.
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win, Uwolnił mnie z nich Boży Syn.
 

Ta Krew

 
Ta Krew z grzechu obmywa nas. Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew, Jego Krew, święta Krew z Golgoty.
 

Jezus - najwyższe Imię

 
Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel - Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.