Pieśni - 2 Niedziela Wielkiego Postu

Bliskie jest królestwo Boże

 
Ref: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
 
1. Bóg jest Światłością / i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, / wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, / oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, / to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, / Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, / mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, / a także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów / ze względu na Jego imię.
 

Kiedy rady dać nie mogę

 
1. Kiedy rady dać nie mogę i brak sił, by dalej iść,
Ty wychodzisz na mą drogę, a na Twych ramionach krzyż.
I zmęczone Twoje oczy na mnie zatrzymują się,
a w tym wzroku tyle dobra i miłości, że przemija cały lęk.
 
Ref. Mój Mistrzu, ja wiem, że Twoja droga przez krzyż.
Tą drogą ja z Tobą chcę iść.
 
2. To za moje ciężkie winy gwóźdź przebija Twoją dłoń.
To za grzeszne ludzi czyny ostre ciernie ranią skroń.
To bolesne Twe oblicze w moim sercu wyryj sam.
Niech tak, jak na chuście św. Weroniki, obraz Twój na zawsze mam.
 

Ta Krew z grzechu obmywa nas

 
Ta Krew z grzechu obmywa nas. Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew, Jego Krew, święta Krew z Golgoty.
 

Wznoszę ręce me wzwyż

 
Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi.
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę. /x2
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.