Pieśni - 1 Niedziela Wielkiego Postu

Bliskie jest królestwo Boże

 
Ref: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
1. Bóg jest Światłością / i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, / wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, / oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, / to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, / Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, / mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, / a także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów / ze względu na Jego imię.
 

Jezus daje nam zbawienie

 
1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam.
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.
Ref: Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia.
Królem wiecznym On, niepojęty w mocy swej.
W Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień.
2. W Jego ranach uzdrowienie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.
 

Jezus - najwyższe Imię

 
Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel - Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.