Poradnictwo Rodzinne

PORADNICTWO RODZINNE

NAUKI PRZEDŚLUBNE

 

OGÓLNE  NAUKI  DORADCÓW
każda środa o godz.19oo
Począwszy od stycznia 2019 roku pierwsza nauka ogólna z doradą zaczyna się 
w I-szą środę miesiąca, a następne w dwie kolejne środy. Obowiązuje zasada, że należy przestrzegać kolejności spotkań, rozpoczynając od pierwszego spotkania.
 

Nr nauki

Data spotkania

Nr nauki

Data spotkania

I.

Nauk nie było

I.

04.08.2021 r.

II.

z powodu

II.

11.08.2021 r.

III..

pandemii

III..

18.08.2021 r.

I.

Nauk nie było

I.

01.09.2021 r.

II.

z powodu

II.

08.09.2021 r.

III.

pandemii

III.

15.09.2021 r.

I.

03.03.2021 r.

I.
06.10.2021 r.
II.
10.03.2021 r.
II.
13.10.2021 r.

III

17.03.2021 r.
III
20.10.2021 r.
I.

07.04.2021 r.

I.

03.11.2021 r.

II.
14.04.2021 r.
II.

10.11.2021 r.

III.

21.04.2021 r.

III.

17.11.2021 r.

I.

05.05.2021 r.

I.

01.12.2021 r.

II.
12.05.2021 r.
II.

08.12.2021 r.

III.

19.05.2021 r.

III.

15.12.2021 r.

I.

02.06.2021 r.

 

 

II.
09.06.2021 r.
III.

16.06.2021 r.

 
Uwaga:
Każda para wnosi jednorazowo na I spotkaniu ogólnym opłatę w wysokości 50,- zł za uczestniczenie w naukach przedślubnych (3 spotkania ogólne oraz 3 spotkania indywidualne z doradcą) - na pokrycie kosztów związanych  z opłatami za światło, ogrzewanie, sprzątanie itp. oraz za załączone materiały do nauki metody i prowadzenie swoich obserwacji.

Lipiec – przerwa wakacyjna