„Radość w Panu”

Artykuł o źródle prawdziwej radości (zamieszczony w „Wieczerniku” pisemku Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie nr 58 z kwietnia 2003 r.)