„Ewangelizacja w Rosnowie”

Artykuł o spotkaniu ewangelizacyjnym współorganizowanym przez Wspólnotę „Drzewo Życia” (zamieszczony w dodatku diecezjalnym „Wierzę” do „Gościa Niedzielnego” nr 49 z 3 grudnia 1995 r.)


„Ewangelizacja”

Kilka myśli o charyzmacie i koncertach ewangelizacyjnych przygotowywanych przez wspólnoty: „Drzewo Życia” i Ruchu Światło-Życie z Parafii OO. Franciszkanów w Koszalinie