„Ruch Światło-Życie w diecezji”

Artykuł o początkach Ruchu w naszej koszalińsko-kołobrzeskiej diecezji (zamieszczony w dodatku diecezjalnym „Wierzę” do „Gościa Niedzielnego” nr 28/98 z 12 lipca 1998 r.)