„Moje Triduum Paschalne”

Świadectwo (zamieszczone w „Wieczerniku” pisemku Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszalinie nr 58 z kwietnia 2003 r.)