Wspólnota „Drzewo Życia”

Wspólnotę „Drzewo Życia" tworzą dorosłe osoby świeckie. Od początku istnienia jest ona związana z Parafią pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Koszalinie, a swoje korzenie wywodzi z Ruchu Światło-Życie (w latach 1983-1990).

Nazwę „Drzewo Życia” obrała wiosną 1990 roku, przyjmując jako swój znak ikonę Krzyża Asyskiego, który odzwierciedla duchowość, cel i charakter wspólnoty. Drzewo Życia to drzewo dające życie (por. Ap 22,2.14.19), natomiast ikona obrazuje wspólnotę zgromadzoną wokół Jezusa - Dawcy Życia. Charyzmatami wspólnoty są modlitwa i ewangelizacja w rodzinie, miejscu pracy i parafii. Wspólnota związana jest z parafią i stara się aktywnie uczestniczyć w jej życiu.

Wspólnota opiera swoją formację o:

  • - sakramenty – szczególnie Eucharystię i sakrament Pokuty,
  • - słowo Boże i dokumenty Kościoła,
  • - modlitwę,
  • - katechezę.

 

Wspólnota spotyka się na Eucharystii, modlitwie lub katechezie w piątki o godz. 19.00 w sali pod kościołem, wejście od strony „Brata Alberta”. ZAPRASZAMY!!!

Opiekunem wspólnoty jest o. Witold Regulski franciszkanin. Odpowiedzialnymi świeckimi są Anna i Rajmund Rink.

Strona internetowa: drzewozycia.koszalin.pl

Adres do kontaktu: wdzklin@gmail.com