Intencje Żywego Różańca

 

Intencje Modlitwy Różańcowej

Maj 2020

Intencja powszechna: Za diakonów. Módlmy  się,  aby  diakoni,  wierni  służbie  Słowa  i  ubogim,  byli  znakiem  ożywiającym  dla  całego  Kościoła.

Intencja diecezjalna: Aby Pan uzdolnił młodych do właściwego rozeznania powołania swojego życia.

Intencja dziecięca:  O ustanie epidemii koronawirusa na świecie.

 

 Intencja parafialna; O Boże błogosławieństwo dla naszej Ojczyzny.