Ferie z Oazą 2020

Dziękujemy:
- Panu Bogu za łaskę wspólnych chwil podczas wspólnych spotkań.
- Ojcu Proboszczowi za umożliwienie organizacji Ferii z Oazą i okazane nam wsparcie :)
- Naszym Duszpasterzom Ojcu Przemkowi i Ojcu Łukaszowi za wspólne Eucharystie.
- Ojcu Hieronimowi i parafialnemu oddziałowi Caritas za organizacje pączków na drugie śniadanie.
- Naszym uczestnikom Ferii z Oazą, za ich obecność, zaangażowanie i świadectwo wiary.
- Rodzicom uczestników Ferii z Oazą, za ich zaufanie, wsparcie i pomoc w transporcie dzieci :)
- Animatorom za ich świadectwo wiary, zaangażowanie i należyte wykonanie zadań im powierzonych.
- Wszystkim Naszym Parafianom i Sympatykom naszej parafii i naszej Oazy Dzieci Bożych, za wsparcie naszej parafialnej zbiórki i modlitwę w naszej intencji.

- Wszystkim napotkanym ludziom napotkanym w czasie trwania Ferii z Oazą, za ich dobro i życzliwość.