Odpust parafialny 14 września 2019

W południe podczas Mszy św. o godz. 12.00 obchodziliśmy nasz odpust parafialny Podwyższenia Krzyża Świętego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył pochodzący z naszej parafii ks. Jacek Macki, który w obecnym roku przeżywał jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

"Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego
dokonał życia swojego.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła,
która nas z grzechów obmyła.

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo,
w Tobie jest nasze zwycięstwo!"
(z pieśni pasyjnej)