Odbył się festyn parafialny

Dzisiejszy dzień był w koszalińskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego okazją do promocji naszych misji franciszkańskich w Kenii i Ekwadorze. Podczas każdej mszy św. o. Kazimierz Szulc wraz z br. Robertem Kozielskim dawali świadectwo o roli misyjnej Kościoła. Chcemy się dzielić bardzo konkretnie z tymi, którzy cierpią różnego rodzaju niedostatki. A takimi są ludzie, wśród których żyją i służą nasi franciszkańscy misjonarze.
Zorganizowaliśmy festyn parafialny, który mimo niesprzyjającej pogody na zewnątrz, z ogromnym powodzeniem został przeprowadzony w "dolnym kościele" naszej świątyni. Zainteresowanie i frekwencja była bardzo duża. Zaś w domu parafialnym sporo osób, w tym współbracia franciszkanie i siostra zakonna franciszkanka Rodziny Maryi miało okazję oddać swoją krew w mobilnym punkcie krwiodawstwa.
Pośród atrakcji festynowych prowadzona przez zaproszone animatorki świetna zabawa dorosłych i dzieci, stoiska kulinarne przygotowane przez wspólnoty parafii, stoisko medyczne i Policealnej Szkoły Medyczno Społecznej w Koszalinie, stoisko misyjne. W końcu przeprowadzona została aukcja 10 ikon z przeznaczeniem na misje. 
Dziękuję więc wszystkim, którzy włączyli się w przebieg festynu, a więc naszym gościom misjonarzom, wspólnotom parafii, wolontariuszom Hospicjum św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie, Barowi Pelikan z panem Jackiem Glińskim na czele, Policealnej Szkole Medyczno Społecznej w Koszalinie, obsłudze Njoy, Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.

Bogu niech będą dzięki