Kurs języka holenderskiego

Kurs trwał będzie od 27 do 31 maja.

Spotkania odbywać się będą codziennie,

wieczorami i trwać będą 60 minut.

Wszelkie informacje w siedziebie szkoły,

na stronie internetowej

www.lingua-franca.edu.pl

lub pod numerem telefonu: 698 900 903

u organizatora kursu.

Zapraszamy!!!