Rycerstwo Niepokalanej

Jesteśmy wspólnotą działającą przy naszej parafii w Koszalinie w duchu maryjnym na wzór św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Spotykamy się, by wspólnie uczestniczyć we Mszy św., modlić się, a także czynnie i prężnie pomagamy innym (chorym, misjom) podejmujemy wiele ciekawych dzieł.

Podejmujemy stałą modlitwę w powierzonych nam intencjach.

Jeśli chcesz dołączyć do naszych szeregów, zapraszamy na comiesięczne spotkanie, które odbywa się w "Kawiarence Francesco" w każdy 4. poniedziałek miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00 oraz 16. dnia każdego miesiąca na czywaniu modlitewnym.

Administrujemy wspólnotową stronę internetową na Facebooku