Bóg się rodzi!

Niech Dzieciątko Jezus
przyniesie wewnętrzny pokój i prawdziwą radość,
której nie może dać świat.
Życzymy, abyście doświadczali, że Bóg - Emmanuel jest z nami.
Niech Jego błogosławieństwo ogarnia każdą chwilę Nowego 2019 Roku.
Życzą Ojcowie Franciszkanie - duszpasterze