Lingua Franca

Szkoła rozpoczęła nabór na rok szkolny 2018/2019.

Kontakt i zapisy pod numerem teleonu: 698 900 903 u Kamila Barańskiego, założyciela szkoły.

Od września zapisy również w sekretariacie szkoły u OO.Franciszkanów (wynajmowane sale).

Lingua Franca to jedyna szkoła językowa na całym Pomorzu, która oferuje naukę łaciny oraz greki biblijnej. Łacina jak wiadomo to podstawa do późniejszych studiów prawniczych, medycznych, historycznych czy filologicznych. Greka zaś pozwala czytać Nowy Testament w języku, w którym był spisany, a także czytać dzieła greckich filozofów.

Szkoła oferuje kursy dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z następujących języków: angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, rumuński, łacina, greka.

Więcej informacji na stronie http://www.lingua-franca.edu.pl