Skład personalny: 2020

o. Stanisław Piankowski

Gwardian klasztoru, Proboszcz parafii, opiekun kancelarii, Rada Parafialna, Poradnictwo Rodzinne, prezbiter Neokatechumenatu (I), Żywy Różaniec, opiekun nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej i Ministrantów Mężów, przygotowanie dzieci do I Komunii Świętej, opiekun katechetów, katecheza dla dorosłych, gazetka parafialna „Wieczernik”, opiekun biblioteki parafialnej i klasztornej, Młodzieżowa Franciszkańska Wspólnota Ewangelizacyjna.

Imieniny 13.XI.

 

o. Ludwik Bartoszak 

Jubilat w kapłaństwie 60 lat. 
Senior klasztoru, opiekun honorowy orkiestry dętej. 

Imieniny 25.VIII.

o. Hieronim Cyrański

Kapelan Szpitala Chorób Płuc, Dyrektor parafialnego Caritas, kronikarz parafialny, opiekun grupy AA „Przebłysk”, odpowiedzialny za stołówkę dla ubogich, opiekun chóru parafialnego, opiekun orkiestry,  opiekun ruchomej szopki, duszpasterstwo pielgrzymkowe. 

 Imieniny 30.IX.

o. Witold Regulski

Wikariusz klasztoru, sekretarz kapituły klasztornej, prowadzenie kursów przedmałżeńskich, opiekun wspólnoty „Drzewo Życia”, asystent miejscowy
i lokalny FZŚ.

 Imieniny 12.XI.

o. Andrzej Artym

Wikariusz parafii, zakrystian większy, przygotowanie do chrztu, dyżur w kancelarii, prezbiter Neokatechumenatu (III), odpowiedzialny za duszpasterstwo misyjne w parafii, kapelan Aresztu Śledczego i Zakładu Karnego, Bractwo Więzienne, kapelan domu św. Brata Alberta.

Imieniny 30.XI.

    

o. Andrzej Mielewczyk

imieniny 30. XI.

Odpowiedzialny za Poradnictwo Rodzinne, prowadzenie kursów przedmałżeńskich, wspólnota "Reszta Izraela", opiekun "Boanerges", ojsciec duchowny Dekanatu Koszalin.

o. Przemysław Płaszczyński

Poborca i ekonom klasztoru, moderator lokalny wspólnoty Światło-Życie, Domowy Kościół, odpowiedzialny za przygotowanie dorosłych do Sakramentu Bierzmowania, prezbiter Neokatechumenatu (II), gospodarz domu, duszpasterz dzieci i rodziców, odpowiedzialny za dzieło powołań, opiekun sklepiku zielarskiego.

Imieniny 30.X.

br. Zbigniew Joskowski

Parafialny asystent Rycerstwa Niepokalanej, biblioterapeuta osób niepełnosprawnych intelektualnie i fizycznie oraz osób terminalnie chorych (Hospicjum), media parafialne, zakrystianin, opiekun ogrodu, kronikarz klasztoru.

Imieniny 17.II.

 
 

o. Łukasz Waszkielis

Opiekun ministrantów, odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.