Chrzest

I niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 10.00.
II i III niedziela miesiąca na Mszy św. o godz. 13:00

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą chrztu.

Przynoszą:

  • - odpis Aktu Urodzenia dziecka
  • - jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania
  • - podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)
  • - rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania

Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:

  • - mają żywą wiarę (są po bierzmowaniu)
  • - ukończyli 16 lat
  • - żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym
  • - nie żyją w konkubinacie
  • - biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej)

Piętnaście minut przed chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do zakrysti lub kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.