Kolęda 2017/2018

Tegoroczna wizyta duszpasterska odbywa się według planu.

Osoby, które nie mogą być obecne w czasie kolędy lub do których kapłan nie dotarł, a chciałyby przyjąć kolędę, prosimy o zgłaszanie się do kancelarii parafialnej. Nr tel.: 3480292 w. 28.