Kancelaria Parafialna

Kancelaria parafialna

Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15.08.) - nieczynna

tel. 3480292 w. 20

Pozostałe numery telefonów:

Caritas - stacja opieki (w. 43 oraz 94 3468270)
Kancelaria (w. 28)
Organiści (w. 42)
Rekreacja (w. 22)
Zakrystia (w. 36)

w miesiącach: wrzesień - czerwiec

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

wtorek

środa

czwartek

10.00 - 12.00 oraz 15.30 - 17.30

10.00 - 12.00 oraz 15.30 - 17.30

10.00 - 12.00 oraz 15.30 - 17.30

piątek

10.00 - 12.00

poniedziałek
sobota
święta

nieczynna


w miesiącach: lipiec - sierpień (wakacje)

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

wtorek

10:00 - 12:00

czwartek

10:00 - 12:00
15:30 - 17:00

poniedziałek
środa
piątek
sobota
święta

nieczynna


W sprawach nagłych (do chorych, pogrzeby) można zgłaszać się do parafii także poza godzinami urzędowania kancelarii.

 

 

Jeżeli wybierasz się do kancelarii, zobacz jakie dokumenty będą Ci potrzebne:

 

CHRZEST

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka nie później niż tydzień przed datą chrztu.

Przynoszą:

·  odpis Aktu Urodzenia dziecka

·  jeżeli nie są naszymi parafianami, konieczne jest także pozwolenie na Chrzest dziecka w naszej parafii wydane przez Ks. Proboszcza parafii zamieszkania

·  podają dokładne dane o sobie i chrzestnych (nazwisko i imię, data urodzenia, adres, a także datę i miejsce swojego sakramentu małżeństwa)

·  rodzice chrzestni, jeśli nie są naszymi parafianami, dostarczą przez rodziców dziecka zaświadczenie od własnego Ks. Proboszcza, że są zdatnymi do pełnienia tego zadania

Chrzestni są gwarantami katolickiego wychowania. Dlatego sami:

·  mają żywą wiarę (są po bierzmowaniu)

·  ukończyli 16 lat

·  żyją w małżeństwie sakramentalnym, nie tylko w cywilnym

·  nie żyją w konkubinacie

·  biorą udział w katechezie szkolnej (jeśli są w okresie szkoły średniej)


Piętnaście minut przed chrztem rodzice dziecka wraz z rodzicami chrzestnymi przychodzą do zakrystii lub kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty.

 

ŚLUB

Mogą go zawrzeć u nas narzeczeni, którzy:

·  rozeznali, że małżeństwo jest ich powołaniem

·  ukończyli 18 lat

·  przynajmniej jedno posiada stałe lub tymczasowe faktyczne zamieszkanie (nie mylić z zameldowaniem) albo trzymiesięczny pobyt w naszej parafii

·  przeszli odpowiednie przygotowanie

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej na trzy rozmowy. Na pierwszą rozmowę (trzy miesiące przed planowanym dniem sakramentu) przynoszą w miarę możliwości:

·  dowód tożsamości

·  odpis aktu chrztu świeżej daty, tzn. wydany nie wcześniej niż sześć miesięcy temu z ewentualną notatką o przyjętym sakramentu bierzmowania

·  jeżeli chcą zawrzeć małżeństwo konkordatowe przynoszą z Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

·  poświadczenie o ukończonej Katechezie Przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej

Na pierwszej rozmowie ustalają datę sakramentu małżeństwa, odbywa się badanie kanoniczne, gdzie m.in. narzeczeni podają swoje dane osobowe i otrzymują:

·  prośbę o wygłoszenie zapowiedzi w parafii zamieszkania

·  zachętę, w postaci karteczki, do przystąpienia do dwóch spowiedzi świętych

·  skierowanie do poradni życia rodzinnego

·  skierowanie na trzy nauki przedmałżenskie z księdzem

Na drugą rozmowę (miesiąc przed dniem sakramentu) przynoszą potwierdzenie wygłoszonych zapowiedzi i ew. inne brakujące dokumenty. Na trzeciej rozmowie (w piatek przed zawarciem sakramentu) narzeczeni spotykają sie z o. Proboszczem, gdzie na spotkaniu m.in. omawia się Liturgię Sakramentu Małżeństwa. Zamawia się p. Organistę. Narzeczeni podają dokładne dane świadków ślubu (uwaga: muszą mieć 18 lat).

W dniu zawarcia mażeństwa dziesięć minut przed ślubem przychodzą wraz ze świadkami do kancelarii, aby podpisać odpowiednie dokumenty i wtedy:

·  oddają karteczki od spowiedzi

·  przynoszą odpis Aktu Małżeństwa, jeżeli nie zawierają małżeństwa konkordatowego

·  przekazują obrączki ślubne

 

POGRZEB

Udzielamy pogrzebu osobom z naszej parafii, które deklarowały się jako wierzącym. Osobom spoza naszej parafii udzielamy pogrzebu tylko za pisemny pozwoleniem Ks. Proboszcza z parafii, do której należał zmarły. Formalności pogrzebowych można dopełnić o każdej porze dnia.. Potrzebne są następujące dokumenty:

  • odpis Aktu Zgonu zmarłego
  • zaświadczenie o przyjętych sakramentach np. od kapelana w szpitalu

 

MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE

Praktyce mszy gregoriańskiej towarzyszy przekonanie o szczególnej skuteczności tej formy modlitwy dla zmarłych, którzy znajdują się w czyśćcu. Mszami gregoriańskimi nazywane jest 30 mszy odprawianych w ciągu 30 kolejnych dni w intencji jednej osoby zmarłej. Praktyka ta wiąże się z papieżem Grzegorzem Wielkim, który polecił odprawiać przez 30 dni msze za zmarłego mnicha, przy którym znaleziono pieniądze, co  było wielkim przewinieniem. Trzydziestego dnia miał się ów zakonnik pojawić św. Grzegorzowi i dziękować za okazane mu miłosierdzie – odprawione msze wyjednały mu bowiem wybawienie z czyśćca.
Zachęcamy do zamawiania Mszy gregoriańskich w kancelarii parafialnej.