Przypomnienie

Nadal trwa obowiązek noszenia maseczek w kościele