Bierzmowanie dla dorosłych

Osoby dorosłe pragnące przyjąć Sakrament Bierzmowania zapraszamy na spotkanie 6 marca br. o godz. 19.00.


Woreczek ryżu

W czasie Wielkiego Postu jednym z wyrazów miłości do braci i troski o najuboższych są post, jałmużna i modlitwa.


1% na CARITAS

Celem Organizacji Pożytku Publicznego Caritas „POMAGAM BLIŹNIEMU”