Pieśni - 31.05.2015

Dziś wznosimy nasze ręce

 
1. Święty, Święty, Święty, Święty,
Święty, Święty Pan Bóg Zastępów.
 
Ref.: Dziś wznosimy nasze ręce uwielbiając miłość Twą
Święty, Święty, Święty, Święty!
 
2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze,
Jak jest dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze.
 
3. Drogi Jezu, drogi Jezu,
Swoją Krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu.
 
4. Duchu Święty, Duchu Święty,
Przyjdź, napełnij nas na nowo, Duchu Święty.
 

Zobaczcie, jak wielką miłość

 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam,
byśmy dziećmi Boga mogli być.
 

Uwielbiam imię Twoje Panie

 
Uwielbiam imię Twoje Panie
Wywyższam Cię i daję Ci hołd
W przedsionku chwały Twej staję
Z radością śpiewam Ci pieśń.
 
O Panie Jezu chcę wyznać że
Ja kocham Ciebie Ty zmieniasz mnie
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił
Dajesz mi siebie bym na wieki żył.