Pieśni - 24.05.2015 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty

 
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę.
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile.
Radością napełnij mnie.
 
2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci.
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości.
Weź wszystko, co moje jest.
 
3. Przyjdź jako źródło pustyni
z mocą swą do naszych dusz.
O, niech Twa moc uzdrowienia
dotknie, uleczy mnie już.
 

Sekwencja

w załączniku
 
Przybądź Duchu Święty,
Spuść z niebiosów wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
Dawco darów mnogich,
Przyjdź, Światłości sumień.
 
O, najmilszy z gości,
Słodka serc radości,
Słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
W skwarze żywą wodą,
W płaczu utulenie.
 
Światłości najświętsza,
Serc wierzących wnętrza
Poddaj Twej potędze.
Bez Twojego tchnienia,
Cóż jest wśród stworzenia?
Jeno cierń i nędze.
 
Obmyj co nieświęte,
Oschłym wlej zachętę,
Ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
Rozgrzej serca twarde,
Prowadź zabłąkane.
 
Daj Twoim wierzącym,
W Tobie ufającym,
Siedmiorakie dary.
Daj zasługę męstwa,
Daj wieniec zwycięstwa,
Daj szczęście bez miary.
 

O Panie, Ty nam dajesz

(w załączniku)
 
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż - radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
 
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś...
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy Święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
Ty jesteś...
 
4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak.
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś...
 

Uwielbiajmy Jezusa

 
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas jak nikt /2x
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas
Uwielbiajmy Jezusa bo kocha nas /2x
 

Wielbić Imię Pana

 
Wielbić Imię Pana dziś chcę; (3x) to mój Bóg. (2x)
Imię Pana jest twierdzą, warowną twierdzą, skałą zbawienia, schronieniem mym.