Pieśni - 17.05.2015 - I Komunia św.

Oto jest dzień

 
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim.
Oto jest dzień, który dał nam Pan.
 

Kiedyś, o Jezu

 
1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia Swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię; Do Serca Swego przytul i mnie.
 
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże. W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim!
 
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, za to Cię kochać na wieki chcę.
 

Ofiaruję Tobie Panie mój

 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz -Tyś miłością mą jedyną jest.
 

O Panie, Ty nam dajesz

 
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż - radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
 
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś...
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy Święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
Ty jesteś...
 
4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak.
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś...
 

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie

 
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie,
wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
bo Pan najwyższym jest Królem nad całą ziemią.
 
Śpiewajcie, wszystkie narody,
śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi.
 

Jezus zwyciężył

 
Jezus zwyciężył - to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.