Pieśni - 10.05.2015 - Rocznica I Komunii św.

Kiedyś, o Jezu

 
1. Kiedyś, o Jezu, chodził po świecie, brałeś dziateczki w objęcia Swe.
Patrz, tu przed Tobą stoi Twe dziecię; Do Serca Swego przytul i mnie.
 
2. Byłeś Dzieciątkiem, Ty, wielki Boże. W żłóbku płakałeś nad światem złym.
Nie płacz, Dzieciątko, ja Ci w pokorze serce me daję, Ty mieszkaj w nim!
 
3. Kto by u siebie dziecię przyjmował, rzekłeś, że wtenczas przyjmuje Cię.
Dzięki Ci, Jezu, żeś nas miłował, za to Cię kochać na wieki chcę.
 

Ofiaruję Tobie, Panie mój

 
Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me, cały jestem Twój, aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz - Tyś miłością mą jedyną jest.
 

O Panie, Ty nam dajesz

 
1. O Panie, Ty nam dajesz Ciało Swe i Krew. /2x
Do Ciebie więc idziemy wciąż - radosną nucąc pieśń.
Ty jesteś Bogiem wiernym na wieczny czas.
 
2. Przez dar Twojego Chleba, dobry Boże nasz,
Rodzinę bratnią czynisz z nas, miłować uczysz nas.
Ty jesteś...
 
3. To Twoje miłowanie dało wolność nam.
Chwalimy Święte Imię Twoje, jak uczyłeś nas.
Ty jesteś...
 
4. Tyś nam ukazał drogę, wyznaczyłeś szlak.
Idziemy więc, by radość nieść tam, gdzie jej światu brak.
Ty jesteś...
 

Jesteś radością mojego życia

 
Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój.
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym.
...miłością, pokojem
 

Zwycięzca śmierci

 
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza,
na cud Jonasza - Alleluja!
 
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza,
anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
„Patrzcie - tak mówi - grób ten próżny został,
Pan zmartwychpowstał". Alleluja!
 
3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale,
gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
nam niesie radość. Alleluja!