Pieśni - 26.04.2015

O Panie Tyś moim Pasterzem

 
1. O Panie Tyś moim Pasterzem tak dobrym, że nic mi nie braknie.
Do źródeł wód żywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz.
 
Ref.: Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego.
 
2. Choć idę przez ciemną dolinę, niczego nie muszę się trwożyć,
bo Pasterz mój zawsze jest przy mnie, w obronie mej stanąć gotowy.
 
3. Do stołu swojego zaprasza, na oczach mych wrogów to czyni.
Olejkiem mi głowę namaszcza, a kielich napełnia obficie.
 
4. Twa łaska i dobroć podążą w ślad za mną, po dzień mój ostatni,
aż dotrę, o Panie, do domu, by z Tobą zamieszkać na zawsze.
 

Zobaczcie, jak wielką miłość

 
Zobaczcie, jak wielką miłość Ojciec ofiarował nam,
byśmy dziećmi Boga mogli być.
 

Pan jest Pasterzem moim

 
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.
 

Otrzyjcie już łzy płaczący

 
1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!
 
2. Darmo kamień wagi wielkiej na grób Jego wtoczyli,
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja...
 
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadanej zapory.
Zdjęta trwogą, straż upada i prawie sobą nie włada,
Alleluja...