Pieśni - 12.04.2015

Otrzyjcie już łzy, płaczący

 
1. Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie.
Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się, radujcie.
Bo zmartwychwstał samowładnie, jak przepowiedział dokładnie.
Alleluja, alleluja, niechaj zabrzmi: alleluja!
 
2. Darmo kamień wagi wielkiej na grób Jego wtoczyli,
Darmo dla pewności wszelkiej zbrojnej straży użyli.
Na nic straż, pieczęć i skała nad grobem Pana się zdała.
Alleluja...
 
3. Bóg wszechmocny, Bóg natury, wyższy nad wszystkie twory,
Wstaje z grobu, kruszy mury, nie zna żadanej zapory.
Zdjęta trwogą, straż upada i prawie sobą nie włada,
Alleluja...
 

Jezus zwyciężył

 
Jezus zwyciężył - to wykonało się. Szatan pokonany,
Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy
Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x
Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem,
On jest Panem ziemi tej.
 

Zmartwychwstał Pan

 
Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc.
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.
 
1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!
 
2. Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom.
Pan - moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć,
nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!
 
3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym,
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!
 

Zwycięzca śmierci

 
1. Zwycięzca śmierci piekła i szatana, wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza, na cud Jonasza - Alleluja!
 
2. Ziemia się trzęsie, straż się grobu miesza, anioł zstępuje, niewiasty pociesza:
„Patrzcie - tak mówi - grób ten próżny został, Pan zmartwychpowstał". Alleluja!
 
3. Ustąpcie od nas, smutki i trosk fale, gdy Pan Zbawiciel triumfuje w chwale.
Ojcu swojemu już uczynił zadość, nam niesie radość. Alleluja!