Pieśni - 29.03.2015

Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy

 
1. Wjeżdża Król nasz, Jezus cichy, do Jerozolimy,
Hołd Mu składa lud pobożny, Jego lud rodzimy.
 
Ref.: Hosanna, hosanna Synowi Bożemu, hosanna, hosanna, cześć Zbawcy naszemu!
 
2. Dziatki róże, palmy, ziele sypią Mu pod nogi,
Wdzięczne matki płaszcze ścielą: jedzie Chrystus drogi.
 
3. Wokół słychać okrzyk gromki: Niechaj Chrystus żyje!
Tną hebrajskie pacholęta palmy i lilije.
 
4. Brzmi: Hosanna!, Witaj Zbawco! Wnijdź Błogosławiony!
W imię Pańskie wchodzisz do nas! - brzmi na wszystkie strony.
 
5. Bądźże tedy pozdrowiony, Boże nasz i Panie,
przyjmij od nas modły, hołdy, pobożne śpiewanie.
 
6. Przyjmij od nas za Twą mękę korne dziękczynienie,
Chwała Ci po wszystkie czasy, miłość, uwielbienie.
 

Wisi na krzyżu

 
1. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca nieba. Płakać za grzechy, człowiecze, potrzeba.
Ach, ach! Na krzyżu umiera, Jezus oczy swe zawiera.
 
2. Najświętsze członki i wszystko ciało, okrutnie zbite, na krzyżu wisiało.
Ach, ach! Dla ciebie, człowiecze, z boku krew Jezusa ciecze.
 
3. Ostrą koroną skronie zranione, język zapiekły i usta spragnione.
Ach, ach! Dla mojej swawoli Jezus umiera i boli.
 
4. Woła i kona, łzy z oczu leje. Pod krzyżem Matka bolesna truchleje.
Ach!, ach! Sprośne złości moje sprawiły te niepokoje.
 
5. Więc się poprawię, Ty łaski dodaj. Życia świętego sposób mi podaj.
Ach, ach! Tu kres złości moich, przy nogach przybitych Twoich.
 
6. Tu z Magdaleną będę pokutować i za me grzechy serdecznie żałować.
Ach, ach! Zmiłuj się nade mną, uczyń miłosierdzie ze mną.