Pieśni - 22.03.2015

Nie zdejmę Krzyża

 
1. Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany za żadne skarby świata,
bo na nim Jezus ukochany grzeszników z niebem brata.
 
Ref.: Nie zdejmę Krzyża z mego serca, choćby mi umrzeć trzeba,
choćby mi groził kat, morderca, bo Krzyż to klucz do nieba.
 
2. Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy, nie wyrwę go z sumienia,
bo Krzyż szatana wniwecz kruszy, bo Krzyż to znak zbawienia.
 
Ref.: A gdy zobaczę w poniewierce Jezusa Krzyż i ranę,
która otwiera Jego Serce, w obronie Krzyża stanę.
 

Ta Krew

 
Ta Krew z grzechu obmywa nas. Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew, Jego Krew, święta Krew z Golgoty.
 

Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie

 
Niech będzie chwała i cześć, i uwielbienie, chwała i cześć Jezusowi,
Chwała, niech będzie chwała. Tak, Jemu chwała i cześć.
 

Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony

 
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego.
 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.
 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!