Pieśni - 01.03.2015

Bliskie jest królestwo Boże

 
Ref: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
 
1. Bóg jest Światłością / i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, / wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, / oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, / to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, / Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, / mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, / a także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów / ze względu na Jego imię.
 

Jezus - najwyższe Imię

 
Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel - Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.
 

Wznoszę ręce me wzwyż

 
Wznoszę ręce me wzwyż, z moich ust chwała brzmi.
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
Błogosławić Cię chcę. /x2
Z sercem pełnym wdzięczności błogosławić Cię chcę.
 

Krzyżu Chrystusa

 
1. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Gdzie Bóg, Król świata całego dokonał życia swojego.
 
2. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Ta sama Krew Cię skropiła, która nas z grzechów obmyła.
 
3. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony,
na wieczne czasy bądźże pozdrowiony!
Z Ciebie moc płynie i męstwo, w Tobie jest nasze zwycięstwo!