Pieśni - 22.02.2015

Bliskie jest królestwo Boże

 
Ref: Bliskie jest królestwo Boże, nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię.
 
1. Bóg jest Światłością / i nie ma w Nim żadnej ciemności.
2. Jeżeli chodzimy w światłości, / wtedy mamy łączność między sobą.
3. Krew Jezusa, Jego Syna, / oczyszcza nas z wszelkiego grzechu.
4. Jeżeli mówimy, że nie mamy grzechu, / to samych siebie oszukujemy.
5. Jeżeli wyznajemy nasze grzechy, / Bóg oczyści nas z wszelkiej nieprawości.
6. Jeśliby nawet ktoś zgrzeszył, / mamy Rzecznika wobec Ojca - Jezusa Chrystusa.
7. On jest ofiarą przebłagalną za nasze grzechy, / a także za grzechy całego świata.
8. Dostępujemy odpuszczenia grzechów / ze względu na Jego imię.
 

Bóg jest Miłością

 
1. Uczyłeś Panie nas - Bóg jest Miłością. Przez niezliczoność Łask - Bóg...
Przez Mękę Swą i Krzyż / Przez Miłosierdzie Swe.
 
2. Miłość prosta jest / Miłość cicha jest
Miłość wierna jest / Miłość cierpliwa jest.
 
3. Ona pomaga nam żyć / Ona usuwa lęk
Ona dodaje nam sił / Ona ociera nam łzę.
 

Ta Krew

 
Ta Krew z grzechu obmywa nas. Ta Krew czyni nas bielszym od śniegu.
Ta Krew z grzechu obmywa nas. To jest Baranka święta Krew.
Jego Krew, święta Krew, Jego Krew, święta Krew z Golgoty.
 

Golgoto, Golgoto

 
1. Golgoto, Golgoto, Golgoto!
W tej ciszy przebywam wciąż rad,
w  tej ciszy daleki jest świat.
Ty koisz mój ból, usuwasz mój strach,
gdy widzę Cię, Zbawco, przez łzy.
 
Ref. To nie gwoździe Cię przybiły, lecz mój grzech.
To nie ludzie Cię skrzywdzili, lecz mój grzech.
To nie gwoździe Cię trzymały, lecz mój grzech.
Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie.
 
2. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
Ja widzę Cię, Jezu mój, tam.
Jak wiele masz sińców i ran.
Miłości Twej moc zawiodła Cię tam,
uwolnić mnie z grzechów i win.
 
3. Golgoto, Golgoto, Golgoto.
Wspominam tak często ten dzień,
Golgotę i słodki jej cień.
Przyszedłem pod Krzyż z ciężarem mych win,
uwolnił mnie z nich Boży Syn.