Pieśni - 15.02.2015

Jeden jest tylko Pan

 
Jeden jest tylko Pan, tutaj jest Jego dom.
Klęknijcie wszyscy, którzy tu wchodzicie i razem chwalmy Go.
Miejsce to wybrał Pan, aby wysłuchać nas.
Śpiewajmy wszyscy słudzy Jego domu. Bogu oddajmy cześć.
 

Jezus - najwyższe Imię

 
Jezus - najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę Pokoju,
Emmanuel - Bóg jest z nami, Odkupiciel, Słowo żywota.
Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech, Baranek na wieki, królów Król i panów Pan.
 

Jesteś radością mojego życia

 
Jesteś radością mojego życia, o, o, o Panie mój.
Ty jesteś moim Panem, na zawsze jesteś Panem mym.
...miłością, pokojem
 
 

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią? /3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
Pełni mocy, wdzięczności i chwały. /3x
Świątynią, w której mieszka Święty Duch.
...Kościołem, Rodziną