Pieśni - 08.02.2015

Przyjdź z pokłonem ludu Boży

 
Przyjdź z pokłonem ludu Boży, przyjdź ze śpiewem ludu święty,
sław Jezusa Twego Zbawcę, wspaniałego Króla Chwały.
 

Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony

 
Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim ludu utrudzony.
On osuszy twoje łzy, On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w swej mądrości, Święty, święty Bóg miłości.
Wielbij Pana ziemio, sławcie Go wszystkie świata strony.
 

Jezus zwyciężył

 
Jezus zwyciężył - to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o alleluja, po wieczne czasy Królem królów jest.
Jezus jest Panem /4x Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej.
 

Pan jest Pasterzem moim

 
Pan jest Pasterzem moim, niczego mi nie braknie.
Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie.