Pieśni - 25.01.2015

Niechaj z nami będzie Pan

 
1. Niechaj z nami będzie Pan, alleluja! Niech obroną będzie nam, alleluja!
2. Jego Słowo zawsze trwa / wieczną prawdę w sobie ma...
3. Chcemy zgłębiać Słowa treść / braciom je radośnie nieść...
4. Chcemy nim na co dzień żyć / i w przyjaźni z Bogiem być...
5. Źródło życia, Panie nasz / Ty nam wieczne życie dasz...
6. Prowadź wśród zawiłych dróg / w Trójcy Świętej Jeden Bóg...
 

Cóż Ci Jezu damy

 
1. Cóż Ci Jezu damy za Twych łask strumienie?
Z serca Ci składamy korne dziękczynienie.
 
Ref: Panie nasz króluj nam, Boże nasz króluj nam!
Poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam!
 
2. W serca Twego ranie, o serc naszych Królu,
pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu.
3. Ty nas wspieraj w znoju, strzeż przez życie całe,
byśmy w serc pokoju Twą wielbili chwałę.
 

Jesteś Królem

 
Jesteś Królem,
Jesteś Królem,
Królem jest Bóg. x2
Podnieśmy wszyscy nasze serca,
podnieśmy wszyscy nasze dłonie,
stawajmy przed obliczem Pana
wielbiąc Go. x2
 

Dotknął mnie dziś Pan

 
Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną w sercu mam.
Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.
Więc wszyscy razem chwalmy Go za to, że trzyma nas ręką swą.